Türkiye'nin Lider Pil Tedarikçisi
Türkiye'nin Lider Pil Tedarikçisi
BLOG
Yayın Tarihi : 10.10.2019 10:53 | Güncellenme Tarihi : 23.10.2019 16:03 | Blog
Sayaç Pil Değişimi

1. Su Sayacı hakkında bilmeniz gerekenler.

a. Dış Özellikler

Ekran aydınlatmalı sağda tek büyük beyaz düğme.

Sayaç Numarası (sayaç dijital ekran altında bulunan ya da sayacın düğmesine arka arkaya 11 sefer basıldığinda çıkmaktadır.)

Rekor Kilidi ( sayaç çıkışında su borusunun üzerine takılan plastik kelepçe)

b. Sayaç Kredi Yükleme İşlemi

Abone kartı sayacın ön kısmındaki cep bölümüne koyularak işlem yapılmalıdır (Kredi Yükleme)

Abone kartını sayacın ön kısmındaki cep bölümüne koyar ve sayaç ekranında bulunan büyük butona basılır. Butona basıldıktan sonra sayaç ekranında kredi yüklendi mesaji çıkar ve sayaç vanasını açar.

Abone sayacına kredisini yükledikten sonra kartı bir defa daha butona basıp okutursa kartta ana kredi olmadığı için kart boş yedek mevcut uyarısı sayaç ekranında çıkacaktır. Bu durumda abone kartı sayacına takmadan sayaçtaki büyük butona arka arkaya 3 sefer bastığında kalan kredi ekrana gelecektir. Bu durumda aboneye kredisinin yüklendiği söylenebilir.

c. Sayaç Ceza Durumları

Rekor Kilidinin Sökülmesi Cezası : Sayaç arkasına bağlanan bu kilit abone tarafından yetkisiz olarak sayaç yeri değiştirilmesi veya kaçak su kullanımı için söküldüğünde sayaç otomatik olarak rekor kilidinin söküldüğünü algılar ve abonenin sayacında kredi olsa dahil vanasını kapatır ve abone kartı ile müdahele edilse bile vanasını açmaz bu durumda servis kaydı oluşturulması gerekmektedir. Sayacın rekor cezaya geçip geçmediğinin anlaşılabilmesi için aboneye, kartı sayaca koydurtmadan sayaç butonuna basılarak ilk butona basmada kart yok vana kapalı uyarısı görülmeli ve ayni şekilde butonlara basmaya devam ettiğinde sayaç cezali rekor açıldı uyarısı görülmelidir.

Manyetik Etki Cezası : Bu ceza sayacın elektronik ekran kısmına dışarıdan büyük bir mıkntıs vb manyetik etki yaratacak cihaz yakınlaştırdığında sayaç bu etkiyi algılar ve vanasını otomatik olarak kapatır. Bu durumda rekor kilidi cezası aşamaları uygulanmalıdır. Sayaç ekranın sayaç cezalı manyetik etki uyarısı görünmektedir.

Üst Kapak Ceza : Bu ceza sayacın elektronik kısmı (Üst Kapak) sökülmeye çalışıldığında ya da kırıldığında çıkmaktadır. Sayacı cezadan kaldırmak için servis kaydı oluşutrulmalıdır. Sayaç ekranında sayaç cezalı üst kapak yazmaktadır.

Pil Kapaği Cezası : Bu ceza sayacın pil kapağının açılması durumda uygulanmaktadır. Sayaç ekranında mesaj olarak sayaç cezalı pil kapağı açılmış yazısı çıkmaktadır. Teknik servis yönlendirilerek sayacin cezasinin kaldirilmasi gerekmektedir.

d. Sayaç Uyarıları

Kaçak Uyarısı : Sayaçtan iki gün boyunca sürekli saatte 300 litreden fazla su geçişi olmuşsa (aralıksız) sayaç kaçak uyarısı verir. Ekranda gösterilen bilgilerin içinde "kaçak var" yazısı görünmeye başlar. Kaçak giderilirse 2 gün içinde ve ya yetki kartı okutulursa hemen uyarıdan çıkılır.

Vana Arızalı Uyarısı : Sayaç vanasını kapatması gereken bir durumda vanasını kapatamıyor ve 20 kereden fazladır sızıntı uyarısı veriyorsa sayaç bu durumda vana arızalı uyarısı vermeye başlar. Ekranda gösterilen bilgilerin içinde "vana arızalı" yazısı görünmeye başlar. Yetki kartı okutulursa uyarıdan çıkılır.

Pals Arızalı Uyarı: Sayaca kartla taşınan bilgiler içinde bulunan gösterge arıza günü süresi boyunca puls gelmemesi durumunda sayaç puls arıza uyarısı vererek vanasını kapatır. Ekranda "pals arızalı" yazısı görünmeye başlar. Abone kartının okutulmasıyla bu uyarı ortadan kalkar ve vana açılır. Vana açıldıktan sonra su akışı sağlanırsa bu durumun tekrarlanması durumunda abone kartıyla yeniden çıkılabilir fakat su akışı sağlanmaz ise sayaç tekrar puls arızaya geçtiğinde abone kartıyla bu uyarıdan çıkılamaz ancak yetki kartı ile uyarıdan çıkılıp vana açılabilir.(pals arıza süresi idare tarafından belirlenmektedir.)

Sızıntı Var Uyarısı : Sayacın vanası kapalı iken su akışı olması durumunda 300 litre kadar sızıntı olduğunda sayaç sızıntı uyarısı verir ve vanasını kapatmayı tekrar dener. Ekranda gösterilen saat içinde sızıntı tekrarlanmazsa sızıntı uyarısından çıkılır. Yetki kartıyla da sızıntı uyarısından çıkılabilir.

Aşırı Tüketim Uyarısı : Sayacın dönem içi tüketimi kartla taşınan bilgiler içindeki aşırı tüketim miktarından fazla oldu ise sayaç aşırı tüketim uyarısı verir. Ekranda gösterilen bilgilerin içinde "aşırı tüketim" yazısı görünmeye başlar. Dönem sonunda veya yetki kartı okutularak bu uyarıdan çıkılır.(aşırı tüketim miktarı idare tarafından belirlenmektedir.)

Pil Bitik Uyarısı : Sayacın işlem yapamayacak kadar pilinin zayıflaması durumunda sayaç pil bitik uyarısı verir ve vanasını kapatır. Ekranda gösterilen bilgilerin içinde "pil bitik" yazısı görünmeye başlar. Pillerin değiştirilmesiyle bu uyarıdan çıkılır.

Su Sayaç Pili ve Sayaç Pillerine ulaşmak için tıklayınız.

 

2.Doğalgaz Sayacı hakkında bilmeniz gerekenler

  • Kullanım sırasında ve sonrasında kartı sayaca takılı bırakmayınız. (Aksi durumda sayacın pil ömrü azalır.)
  • Sayaç, normal kullanım sırasında ekranda ne kadar kredi kaldığını gösterir.
  • Sayacınızı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız, darbeye karşı korumaya alınız.
  • Sayacınızı sudan ve aşırı nemden koruyunuz.
  • Sayacınızın dış yüzeyini temiz tutunuz.
  • Sayaç bir ölçü aletidir. Lütfen taşıma sırasında gerekli özeni gösteriniz.
  • Sayacınızı, kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlar dışında kullanmayınız.
  • Sayaç pillerinde özellikle havaların soğuması sırasında “amperi düşüyor” ve elektronik olan sayaç otomatik olarak gazı kesiyor. Sayaçların sorunsuz çalışması için her yıl rutin bakımının yapılması ve pilinin değişmesi gerekiyor. Bu nedenden dolayı alınan pilin kalite değeri önemli olmakla beraber sıcaklık ve soğukta dayanıklı pillerin tercihi ömür açısından ve kullanım açısından önem arz etmektedir. Kullanılan pil hem daha uzun gidecek ve kullanıcıyı sürekli pil değişimi konusunda rahatlatmış olacaktır.

Sayaç pili bitti diyorsanız. Doğalgaz Sayaç pillerine ulaşmak için tıklayınız.

 

SAYAÇ EKRAN MESAJLARI VE ANLAMLARI NELERDİR?

Kontrol

:

Sayaçta kredi ve vana kapalı durumda. Vana açmak için abonenin kartı takması bekleniyor.

Kredi Az

:

Sayaçta kalan gaz kritik seviyede. Abonenin gaz alması bekleniyor.

Kredi Al

:

Sayaçtaki gaz bitmiş ve vana kapalı durumda, yeni gaz ya da kredi yükleyerek vana açılabilir.

Ceza

:

Sayaca yetkisiz müdahalede bulunulmuş. Sayacın vanası kapalı ve cezalı durumda. Ceza, yetki kartıyla kaldırılır ve abone kartıyla vana açılır. Kaldırılamadığı durumda sayaç değişimi gerekir.

Servis 

:

Sayacın vana kapatma sisteminde problem var. Servis durumu, yetki kartıyla kaldırılabilir.

Geçersiz

:

Sayaca okutulan kart, sisteme ait değil.

Hatalı

:

Okutulan kart, sayaca ait değil. 4. denemeden sonra kart sayaç tarafından iptal edilir.

Pil Az

:

Sayacın pil voltajı, 1. kritik seviyede. Vana açık ve sayaç çalışır durumda. Pillerin değiştirilmesi gerekli. Aynı zamanda sayacın pil seviyesi, ekran üzerindeki ikon yardımı ile takip edilebilir.

Pil Son

:

Sayacın pilleri 2. kritik seviyede. Sayaç vanasını kapatmış ve pil değişimini beklemektedir.

1. Seviye ve 2. seviye arası yaklaşık 3 aydır.

Abone

:

Takılan kart sayaca ait ve bilgi transferi tamamlandı.

Y. Açma

:

Takılan kart, "yetki kartı".

İptal

:

Sayaç, İdare tarafından devre dışı bırakıldı.

 

3. Elektrik Sayacı hakkında bilmeniz gerekenler

Eskiden mekanik sayaçlar ile personelin belirli aralıklarla sayacı kontrol ederek yaptıkları elektrik ölçüm işlemleri, gelişen teknoloji ile birlikte uzaktan okumayı mümkün hale getiren dijital elektrik sayaçlarına geçişle daha güvenli ve kolay hale gelmiştir. Yeni düzenlemelerle birlikte hayatımıza giren dijital sayaçlar enerji ölçümü ve faturalandırma işlemleri için yaygın kullanılmakta ve her geçen gün mekanik sayaçların yerini almaktadır. Biz de dijital elektrik sayaçlarına geçişin başlamasından beri tüketicilerin kafasında soru işareti yaratan birçok konuya bu yazıda açıklık getirmeye çalıştık.

a) Dijital elektrik sayacı nedir?

Elektrik sayaçları, belirli bir zaman diliminde kullanılan elektrik enerjisinin miktarını ölçmeye yarayan cihazlardır. Sayacınız bağlantı gücü kW cinsinden ölçülürken, harcanan elektrik enerjisi kilovat saat (kWh) olarak ölçülmektedir. Elektrik şirketleri müşterilerinin elektrik tüketimini sayaçlar vasıtasıyla kayıt altına alarak faturalandırma yapmaktadırlar. 

Eski yıllarda bu işlemler mekanik sayaçlar vasıtasıyla yapılmakta ve sayacı okumak üzere uzman personel sayaçlarımızı ziyaret etmekteydi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sayaçlar da dijital hale gelmeye başladı ve bu sayede tüketim ölçümü ve faturalandırma işlemi de daha pratik ve güvenilir hale geldi. "Akıllı Sayaç" adıyla da bilinen yeni nesil dijital sayaçlarda tüketim dijital bir ekran üzerinden takip edilmekte, bilgiler kayıt edilebilmekte ve tek merkezde toplanabilmektedir. Bunun yanı sıra dijital sayaçlar sayesinde tüketimi farklı zaman dilimlerine göre ölçmek ve kaydetmek mümkün olabilmektedir.

b) Mekanik sayaçlar ve dijital sayaçların farkı nedir?

Akıllı Dijital Elektrik Sayacı

Tüketim miktarı zaman dilimlerine göre ayrılarak dijital göstergede gözlemlenebilir. Daha kesin ve güvenilir ölçüm yapar. Günü farklı zaman aralıklarına bölerek ölçüm yapabildiğinden üç zamanlı tarifeye uygundur. Elektrik tüketim hakkındaki bilgileri kaydeder ve 1 yıla kadar saklar. Uzaktan okuma yapılabilir. Serbest tüketici statüsü ile elektrik alabilecek kullanıcılar ve yeni abonelere dijital sayaç tahsis edilir.

Mekanik Sayaç

Dijital göstergesi bulunmaz ve zaman aralıklarında tüketim gözlemlenemez. Tüketimi dönen bir disk ile mekanik olarak ölçüldüğünden hata ve arıza payı daha fazladır. Tüketimi sadece tek zamanlı olarak ölçebilir, bu sebeple farklı zaman aralıklarında tüketim gözlemleme olanağı vermez. Tüketim bilgilerini kaydetmez. Serbest tüketiciler ve üç zamanlı tarife kullanıcılarına uygun teknik yeterlilikte değildir, bu sebeple bu aboneler tarafından kullanılamaz.

c) Dijital elektrik sayacı türleri nelerdir?

Dijital elektrik sayaçları zaman ölçümlerine göre monofaze (tek fazlı) ve trifaze (üç fazlı) sayaçlar olmak üzere ikiye ayrılır ve kullanım ihtiyacına göre seçilir. Sanayide makinalar genelde üç fazlı çalıştığı ve buna bağlı olarak enerji tüketimi üç fazlı olarak gerçekleştiğinden trifaze sayaçlar tercih edilir.

Evler ve ofisler için ise tek fazlı tüketim yaygın olduğundan monofaze sayaçlar kullanılır. Ev tipi dijatal sayaçlar, zaman dilimlerini ayrıca ölçebildiğinden isteğe bağlı olarak üç zamanlı enerji tarifesi uygulanabilir.

d) Sayacınızın kontrolünü nasıl yaparsınız.

Sayacınızdaki tüketim verilerini kontrol ederek tüketiminize dair fikir sahibi olabilirsiniz. Dijital sayacın göstergesindeki verileri okumak ve tüketim hesaplamayı bilmek birçok açıdan kolaylık sağlar. Bu veriler vasıtasıyla aylık tüketiminizi kontrol edebilir, belirli zaman aralıklarındaki tüketiminizi takip ederek tasarruf tedbirleri alabilir, ara sayaç ile ortak kullanım yapıyorsanız tüketim miktarlarını ayrı olarak hesaplayabilirsiniz.

Dikkat! Pili biten akıllı sayaç, vatandaşın elektrik faturasını kabartıyor

Elektriği tasarruflu kullanma imkanı sağlayan akıllı sayaçların 'pili bitince' fatura yeniden kabarıyor.

Sayaçlardaki pillerin ömrü yaklaşık 10 yıl. Ancak üretici firma hatası, fazla akım kullanılması, sayacın bulunduğu ortamın nemli olması gibi nedenler yüzünden bu süre bir hayli kısalabiliyor. Pili erken tükenen elektronik sayaç, abonenin avantajlı tarifelerden değil, tek zamanlı tarifeden fatura ödemesine yol açıyor.

Elektrik Sayaç pili bitti. Elektrik Sayaç pillerine ulaşmak için tıklayınız.

 

İnternet sitemizde çerezlerden faydalanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Kanununu, Gizlilik Sözleşmesi ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet Kabul Et